Informácie pre učiteľov

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,

Nižšie nájdete zadania prvej série šiesteho ročníka korešpondenčného seminára Vybrané témy z evolučnej biológie.

Počas školského roka predstavíme v každej kategórii päť tém, ktoré sme vybrali a napísali pre stredoškolských študentov, aby sme zvýšili ich povedomie o základných konceptoch evolúcie a umožnili im tak lepšie porozumieť širokému spektru problémov v oblasti biológie.


Evolučné myslenie, ako už dávno napísal Theodosius Dobzhansky, je kľúčové pre porozumenie rozmanitým procesom v živej prírode. Nie je však jednoduché nájsť materiály v slovenskom jazyku, ktoré sú vhodné na začlenenie tém súvisiacich s evolúciou do bežného vyučovania biológie. Sme si vedomí tiež toho, že odučiť samotné témy obsiahnuté vo vzdelávacom programe je vzhľadom na počet vyučovacích hodín časovo náročné. Zapojením sa do korešpondenčného seminára umožníte svojim študentom sa k týmto materiálom dostať, pričom Vás to nebude stáť žiaden čas navyše.


Chceli by sme Vás požiadať, aby ste materiály, ktoré nájdete nižšie, predstavili svojim študentom a motivovali ich k účasti na seminári. Dúfame, že študentom sprostredkuje nadšenie dnešných vedcov pre súčasné biologické témy.


Naše doterajšie skúsenosti ukázali, že interaktívny formát seminára, kde je úlohou študentov samostatne riešiť rôzne úlohy a aktivity, na ktoré získajú spätnú väzbu, je pre študentov veľmi zaujímavý. Ďalšou výhodou je, že účasťou v súťaži študenti rozvíjajú svoje schopnosti riešiť problémy, ako aj jasne napísať svoje myšlienky a vysvetliť názory, čo sa im veľmi zíde neskôr pri štúdiu na vysokej škole.


Jednotlivé série korešpondenčného seminára môžete využiť aj pri vyučovaní biológie v škole ako doplnkový materiál - počas školského roka budú všetky materiály dostupné na stránke.


Ďakujeme Vám za pomoc pri propagácii nášho seminára a za podporu študentov v ich osobnom rozvoji a raste.

Ako sa študenti môžu zapojiť?

Je to jednoduché - stačí, že študenti sa zaregistrujú TU. My im potom emailom pošleme jednotlivé série. Študenti si môžu doma čítať články, odpovedať na otázky a pracovať na projekte. Riešenia a odpovede nám pošlú do uzávierky určenej pre každú sériu. My ich opravíme a pošleme naspäť spolu s ďalšou sériou.

poster_22-23_CB.pdf
poster_22-23_color_simple.pdf
STEB_SK_Year6_A1.pdf