Informácie pre učiteľov

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,

zasielame Vám a Vašim žiakom zadania prvej série piateho ročníka seminára Vybrané témy z evolučnej biológie. V jednotlivých kolách Vám predstavíme päť tém, ktoré sme vybrali a napísali pre stredoškolských študentov, aby sme zvýšili ich povedomie o základných konceptoch evolúcie a umožnili im tak aj lepšie porozumieť širokému spektru problémov z oblasti biológie.

Evolučné myslenie, ako hovorí Theodosius Dobzhansky, je kľúčové pre porozumenie rozmanitým procesom v živej prírode. Evolučná perspektíva je však vo vzdelávacom programe z biológie spomenutá len letmo a nájsť materiály vhodné na predstavenie tém súvisiacich s evolúciou do vyučovania biológie nie je vždy jednoduché

Keďže sme si vedomí toho, že odučiť samotné témy obsiahnuté vo vzdelávacom programe je vzhľadom na počet vyučovacích hodín časovo náročné, ponúkame Vám tieto zadania ako materiál, ktorý Vás nebude stáť žiaden čas navyše. Chceli by sme Vás len požiadať, aby ste materiály, ktoré nájdete nižšie, predstavili svojim študentom a motivovali ich k účasti na seminári, buď na svojej hodine, alebo prostredníctvom pripraveného plagátu.

Jednotlivé série však môžete využiť aj na svojich hodinách ako doplňujúci materiál, ktorý sa usiluje vysvetliť, ako sa evolučné koncepty dajú aplikovať na bežné biologické poznatky. Dúfame, že tak študentom sprostredkujú nadšenie dnešných vedcov pre tieto témy.

Naše doterajšie skúsenosti ukázali, že interaktívny formát seminára, kde je úlohou študentov vykonávať určité aktivity, na ktoré dostanú spätnú väzbu, je pre študentov veľmi zaujímavý. Ďalšou výhodou je, že účasťou v súťaži študenti rozvíjajú svoje schopnosti riešiť problémy, ako aj jasne napísať svoje myšlienky a vysvetliť názory, čo sa im veľmi zíde napríklad pri štúdiu na vysokej škole. Ďalšie informácie o seminári a súťaži nájdete na nasledujúcej strane.

Ďakujeme Vám za pomoc pri propagácii nášho seminára a za podporu Vašich študentov v ich osobnom rozvoji a raste.Čo je STEB?

STEB je seminár a súťaž v~riešení zaujímavých problémov v oblasti biológie pre stredoškolákov. Pozostáva z piatich kôl. Zadanie každého kola obsahuje krátky a (dúfame, že aj) zaujímavý článok, niekoľko otázok, ktoré sa študenti pokúsia zodpovedať, a malý projekt, na ktorom môžu doma pracovať.

Splnením týchto úloh sa zapoja do súťaže, v ktorej môžu vyhrať zaujímavé ceny, ako aj dostať pozvanie na krátke sústredenie, ktoré v doterajších ročníkoch prebiekahlo v novom, špičkovom vedeckom inštitúte v Rakúsku IST Austria. Tam stretnú ďalších účastníkov, ktorí sa takisto zaujímajú o biológiu a dozvedia sa, aké výskumné otázky vedcov práve teraz zamestnávajú.

Tento seminár prebieha už piaty rok a okrem slovenských študentov sa doňho zapájajú aj študenti z Česka, Rakúska a Nemecka. Študenti môžu súťažiť v ľubovoľnom z nasledujúcich jazykov: slovenčina, angličtina či čeština. Podrobné pravidlá sa nachádzajú na našej webstránke \url{www.edub.sk/steb}.

Ako sa študenti môžu zapojiť?

Je to jednoduché. Stačí, že Vaši študenti navštívia našu webstránku a registrujú sa tu. My im emailom pošleme jednotlivé série. Študenti si môžu potom doma čítať články, odpovedať na otázky a pracovať na svojom malom projekte. Riešenia a odpovede nám pošlú do uzávierky určenej pre každú sériu. My ich opravíme a pošleme naspäť spolu s ďalšou sériou.

Samozrejme, Vy ako učiteľka/učiteľ biológie sa tiež môžete zapojiť do nášho evolučného seminára. Všetky série (témy) seminára budú publikované aj na webstránke. Články môžete použiť ako doplnkový materiál pre svojich študentov, prípadne vyskúšať experimenty na vašich laboratórnych hodinách. Ak máte záujem o ďaľší materiál týkajúci sa evolúcie vhodný pre stredoškolákov, kontaktujte nás emailom na adrese office@edub.sk.