STEB: Predchádzajúce ročníky

Štvrtý ročník (2020-21)

Záverečné výsledky 4. ročníka súťaže (2020-21)

Zverejňujeme mená najúspešnejších riešiteľov kategórií A (noví riešitelia) a B (už skúsení riešitelia seminára).

Finálne poradie A - 30.6.21.pdf
Poradie po B5 - 19.6.21.pdf

Online sústredenie

Tento rok sa prvý krát organizuje i online sústredenie, prístupné pre všetkých riešiteľov STEBu.

Tretí ročník (2019-20)

Záverečné výsledky 3. ročníka súťaže (2019-20)

Zverejňujeme mená najúspešnejších riešiteľov kategórií A (noví riešitelia) a B (už skúsení riešitelia seminára).

PoradieSTEBA2020.pdf

Kategória A

PoradieSTEBB2020.pdf

Kategória B

Sústredenie

Žiaľ, kôli pandémii Covid 19 sa sústredenie nekonalo. Výhercov tohoto ročníka však plánujeme pozvať na sústredenie o rok, ak sa bude dať!

Druhý ročník (2018-19)

Záverečné výsledky 2. ročníka súťaže (2018-19)

Druhý ročník súťaže úspešne skončil. Veľmi ste nás prekvapili a potešili kvalitou svojich riešení!

Zvereňujeme mená študentov, ktorí sa umiestnili na prvých 40 miestach, 20 z nich bolo pozvaných na sústredenie na IST.


Prvych 40.pdf

Sústredenie

Sústredenie sa konalo na IST Austria. Tentoraz víťazi získali i STEB tričká!

Tento ročník STEBu prebiehal súčasne aj v Rakúsku a sústredenia sa okrem slovenských študentov zúčastnili aj rakúski súťažiaci.

Vedci z IST pre nás okrem zaujímavých prednášok pripravili aj prehliadku viacerých laborátorií a mohli sme sa s nimi aj neformálne porozprávať pri večeri priamo na nádvorí inštitútu. Okrem toho sme ešte aj počas samotného sústredenia súťažili, keď sme sa snažili naplánovať vedeckú štúdiu a presvedčiť grantovú komisiu o jej podporu.

Prvý ročník (2017-18)

Záverečné výsledky 1. ročníka súťaže (2017-18)

Zvereňujeme mená prvých 25 študentov, ktorí boli pozvaní na dvojdňové sústredenie na IST Austria.

BodovanieSTEB.pdf

Sústredenie

Najúspešnejší riešitelia seminára sa zúčastnili sústredenia na IST Austria. Prešli sme všetkými budovami rozľahlého a stále rastúceho inštitútu, navštívili sme niekoľko veľmi zaujímavých laboratórií a zúčastnili sa prednášok, ktoré si pre nás pripravili vedci z IST. Zahrali sme sa tiež evolučnú hru, snažili sa analyzovať spev a genetiku kolibkárikov a strávili príjemnú neformálnu večeru s mladými vedcami.