eduB

Zakladateľmi občianskeho združenia sú:

Kristína Hudáková


Kristína učí biológiu na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

Po štúdiu biológie a matematiky pokračovala doktorandským štúdium zoológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Pri učení kurzov AP Biology prišla na chuť komplexným úlohám a projektom, ktoré umožnia študentom lepšie porozumieť vedeckej práci a témam súčasnej biológie.

V súťaži STEB zabezpečuje, aby boli články písané vedcami stráviteľné pre stredoškolských čitateľov. Má tiež na starosti zadania a hodnotenie súťažných projektov.

Barbora je výskumnou pracovníčkou na ETH Zurich vo Švajčiarksu. Vyštudovala biofyziku na Univerzite Komenského, doktorát získala zo systémovej biológie z Manchesterskej Univerzity.

Barbora je bývalá absolventka Trojstenu a v jej živote zohrali dôležitú úlohu semináre (najmä fyzikálne). Dúfa, že tento korešpondenčný seminár z evolučnej biológie môže študentom ukázať, že evolučná biológia je minimálne taká logická ako fyzika!

Peter Glaus

Peťo je softwérový inžinier. Po vyštudovaní informatiky na Univerzite Komenského získal doktorát z informatiky z Manchesterskej Univerzity. Vo voľnom čase rád programuje.


Martin Hudák

Martin má záľubu v kozmonautike a vesmírnej technike, v eduB-e má na starosti riešenie rôznorodých technických problémov. Vyštudoval telekomunikačné technológie na FEI STU a pracovne sa venuje správe dátových sietí.

Naši dobrovoľníci:

Naši dobrovoľníci zabezpečujú chod súťaže STEB. Vytvárajú zadania, píšu články i otázky, opravujú riešenia.

Jarmila Šimková

Jarmila momentálne študuje na bakalárskom programe Udržateľné Biotechnológie v Kodani, Dánsku a v minulosti absolvovala stáž na Slovenskej Akadémii Vied. Počas strednej školy sa zúčastnila ako súťažiaca prvého ročníka STEBu, vďaka čomu si uvedomila aká je evolúcia fascinujúca. Toto nadšenie sa rozhodla odovzdávať aj naďalej mladším študentom, a preto pomáha s organizovaním seminára STEB.

Katarína Majerová

Katarína sa rozhodla pre štúdium bioinformatiky v Olomouci, Českej republike. Počas strednej školy robila dobrovoľníčku v súťažiach z fyziky a matematiky pre základné školy. Momentálne sa s nadšením pustila do novej oblasti – evolučnej biológie! Katka spravuje Google Forms v śuťaži STEB a pridáva do nich otázky, čím nám aj Vám zjednodušuje život!

Samo Paulíni

Samo nám pomáha so súťažou STEB. Na tohtoročnej sérií pomáha s grafikou a inými menšími prácami. Je čerstvým absolventom Gymnázia Hura Hronca a momentálne študuje na Masarykovej Univerzite odbor Experimentálna biologia so špecializáciou molekulárna biologia a genetika.

Hildegard Uecker

Hildegard je vedúca skupiny v Max Planck Institue pre Evolučnú Biológiu v Ploen, Nemecko. Jej výskum sa zameriava na adaptácie v populáciách výrazne zasiahnutých environmentálnymi zmenami (prirodzené populácie) alebo vystavených vplyvu liečiv (patogénne populácie). Dúfa, že poznatky z jej výskumu prispejú pri ochrane druhov a spomalia nárast rezistencie voči liečivám.

Hildegard píše články pre seminár STEB. V budúcnosti plánuje zorganizovať STEB aj v Nemecku!