eduB

Zakladateľmi občianskeho združenia sú:

Kristína Hudáková


Kristína učí biológiu na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

Po štúdiu biológie a matematiky pokračovala doktorandským štúdium zoológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Pri učení kurzov AP Biology prišla na chuť komplexným úlohám a projektom, ktoré umožnia študentom lepšie porozumieť vedeckej práci a témam súčasnej biológie.

V súťaži STEB zabezpečuje, aby boli články písané vedcami stráviteľné pre stredoškolských čitateľov. Má tiež na starosti zadania a hodnotenie súťažných projektov.

Barbora je výskumnou pracovníčkou na ETH Zurich vo Švajčiarksu. Vyštudovala biofyziku na Univerzite Komenského, doktorát získala zo systémovej biológie z Manchesterskej Univerzity.

Barbora je bývalá absolventka Trojstenu a v jej živote zohrali dôležitú úlohu semináre (najmä fyzikálne). Dúfa, že tento korešpondenčný seminár z evolučnej biológie môže študentom ukázať, že evolučná biológia je minimálne taká logická ako fyzika!

Peter Glaus

Peťo je softwérový inžinier. Po vyštudovaní informatiky na Univerzite Komenského získal doktorát z informatiky z Manchesterskej Univerzity. Vo voľnom čase rád programuje.


Martin Hudák

Martin má záľubu v kozmonautike a vesmírnej technike, v eduB-e má na starosti riešenie rôznorodých technických problémov. Vyštudoval telekomunikačné technológie na FEI STU a pracovne sa venuje správe dátových sietí.

Dobrovoľníci


Na fungovní súťaže STEB sa podieľa mnoho dobrovoľníkov, hlavne bývalých riešiteľov. Viac sa o nich dozviete tu.