eduB

Zakladajúci členovia občianskeho združenia:

Barbora je výskumnou pracovníčkou na ETH Zurich vo Švajčiarsku.

Vyštudovala biofyziku na Univerzite Komenského, doktorát získala zo systémovej biológie z Manchesterskej Univerzity.

Kristína Hudáková

Kristína učí biológiu na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

Vyštudovala biológiu a matematiku na Univerzite Komenského, kde neskôr získala aj doktorát zo zoológie.

Peter Glaus

Peťo je softwérový inžinier.

Po vyštudovaní informatiky na Univerzite Komenského získal doktorát z informatiky z Manchesterskej Univerzity.

Martin Hudák

Martin vyštudoval telekomunikačné technológie na FEI STU a pracovne sa venuje správe dátových sietí.

Dobrovoľníci - organizátori STEBu

Na fungovaní súťaže STEB sa podieľa mnoho dobrovoľníkov, hlavne bývalých riešiteľov. Viac sa o nich dozviete tu.

Katka Karáseková

Jarka Šimková

Julka Orlovská

Emma Čačková

Katka Juríková

Samo Pauliny

Fedor Župník

Tomáš Jurčík

Tamara Schenner

Katka Majerová

Yvonne Kemper

Hildegard Uecker