eduB

Sme tím profesionálov v oblasti vzdelávania a mladých vedcov, ktorý sa snaží vytvoriť inšpirujúce prostredie pre vzdelávanie prostredníctvom praktických skúseností. 


Vytvárame vzdelávacie materiály rôzneho formátu, ako sú online semináre, projektové úlohy a edukačné hry, s cieľom pomôcť študentom prehĺbiť porozumenie rôznych tém v oblasti biológie a podporiť ich záujem o ďalšie štúdium prírodných vied.


Organizujeme sústredenia a semináre pre študentov stredných škôl, počas ktorých sa dostanú do kontaktu s vedcami - biológmi rôzneho zamerania, majú možnosť navštíviť ich pracoviská a zblízka pozorovať či vyskúšať metódy ich práce.


Chceme tiež podporovať učiteľov stredných škôl prostredníctvom poskytovania kvalitných inovatívnych materiálov a podpory pri výučbe biológie. 


Veríme, že naše aktivity pomôžu mladým ľuďom objavovať krásy a tajomstvá prírody, a motivujú ich tomu, aby prispeli k jej štúdiu a ochrane.