eduB

Naše projekty

je korešpondenčný seminár, súťaž v riešení zaujímavých problémov z biológie pre študentov stredných škôl.  Jeden ročník sa skladá z piatich sérii, z ktorých každá obsahuje zaujímavý článok, niekoľko otázok a malý projekt, ktorý môžu študenti vypracovať doma.

Odovzdaním riešení jednotlivých sérií sa študenti zapoja do súťaže, v ktorej môžu získať zaujímavé ceny, ako aj byť pozvaní na krátke sústredeniektoré doteraz prebiehalo v špičkovom vedeckom ústave ISTA v Rakúsku. 

je spoločenská stolová hra pre deti od 10 rokov, vytvorená počas pandémie Covid-19, ktorej cieľom je hravou a prístupnou formou vysvetliť šírenie vírusového ochorenia a možnosti prevencie. 

Na vytvorení hry sa v spolupráci s ISTA a Inštitútu Maxa Plancka pre Evolučnú Biológiu podieľali členovia eduBu a keďže hra bola pôvodne vytvorená v nemeckom jazyku, zabezpečili sme jej preklad, produkciu a distribúciu na slovenské školy. 

Hoci vytlačené hry už boli rozposlané, stále je možné si hru zdarma stiahnuť, a to v slovenskom, anglickom, alebo nemeckom jazyku.

je zbierka úloh určená pre učiteľov stredných škôl obsahujúca 22 aktivít zameraných na rozvíjanie evolučného myslenia, ktoré môžu byť použité na vyučovacích hodinách.

K jednotlivým aktivitám sú uvedené stručné metodické poznámky pre učiteľa s materiálmi na kopírovanie, ako i pracovné listy pre študentov. 

Zbierka úloh vznikla ešte pred založením obćianskeho združenia  vďaka podpore Európskej spoločnosti pre evolučnú biológiu (ESEB). 

Výber z aktivít je dostupný tiež v anglickom jazyku.