eduB

Naše projekty

je korešpondenčný seminár, súťaž v riešení zaujímavých problémov z biológie pre študentov stredných škôl. Jeden ročník sa skladá sa z piatich sérii, z ktorých každá obsahuje zaujímavý článok, niekoľko otázok a malý projekt, ktorý môžu študenti uskutočniť doma.

Odovzdaním riešení jednotlivých sérií sa študenti zapoja do súťaže, v ktorej môžu získať zaujímavé ceny, ako aj byť pozvaní na krátke sústredenie, ktoré sa doteraz uskutočňovalo v špičkovom vedeckom ústave IST Austria v Rakúsku.

je spoločenská stolová hra pre deti od 10 rokov, ktorej cieľom je hravou a prístupnou formou vysvetliť dôležitosť sociálneho odstupu. 

Na vytvorení hry sa v spolupráci s IST Austria podieľali členovia eduBu a keďže hra bola pôvodne vytvorená v nemeckom jazyku, zabezpečili sme jej preklad, produkciu a distribúciu na slovenské školy.

Hoci vytlačené hry už boli rozposlané, stále je možné hru si zdarma stiahnuť, a to v slovenskom, anglickom, alebo nemeckom jazyku.

je zbierka úloh určená pre učiteľov stredných škôl obsahujúca 22 aktivít zameraných na rozvíjanie evolučného myslenia, ktoré môžu byť použité na vyučovacích hodinách.

K jednotlivým aktivitám sú uvedené stručné metodické poznámky pre učiteľa s materiálmi na kopírovanie, ako i pracovné listy pre študentov.

Zbierka úloh vznikla ešte pred založením obćianskeho združenia vďaka podpore Európskej spoločnosti pre evolučnú biológiu (European Society for Evolutionary Biology).