eduB

Naše ciele

Občianske združenie eduB sme založili v roku 2019 s cieľom zastrešiť naše aktivity v oblasti prírodovedného vzdelávania. Naša organizácia je zameraná na poskytovanie kvalitných edukačných materiálov a aktivít so špeciálnym dôrazom na biológiu, predovšetkým pre študentov stredných škôl a ich učiteľov.

Sme oddaní propagácii záujmu a porozumenia k prírodovedným vedám medzi mladými ľuďmi. Cieľom nášho združenia je vytváranie a poskytovanie edukačných materiálov, ktoré sú zaujímavé, interaktívne a relevantné pre študentov stredných škôl. Chceme prispieť k ich vzdelávaniu a podporiť ich záujem o biológiu.

Naša tvorba edukačných materiálov zahŕňa rôznorodé formáty, ako sú interaktívne prezentácie, digitálne učebné materiály a edukačné hry. Tieto prostriedky pomáhajú študentom objavovať a porozumieť komplexným biologickým témam prostredníctvom zábavných a interaktívnych spôsobov.

Okrem tvorby materiálov sa venujeme aj organizovaniu edukačných aktivít a workshopov pre študentov stredných škôl. Cieľom týchto aktivít je posilniť praktické skúsenosti a záujem študentov o biológiu. Spolupracujeme prevažne s mladými vedcami, ktorí majú široké vedomosti v tejto oblasti a sú schopní študentov inšpirovať a motivovať.

Naša práca nekončí len pri študentoch. Chceme podporiť aj učiteľov stredných škôl tým, že im poskytneme kvalitné materiály a podporu pri vyučovaní biológie. Snažíme sa vytvoriť prostredie, v ktorom učitelia môžu získať nové nástroje, metodiky a inovatívne prístupy k výuke biológie.

Veríme, že naše aktivity prinesú významný prínos k rozvoju prírodovedného vzdelávania a podporia záujem mladých ľudí o biológiu. Naša snaha je motivovať ich k objavovaniu a porozumeniu zázrakov prírody, aby mohli v budúcnosti prispievať k ochrane životného prostredia a udržateľnému rozvoju.

Spolu s naším tímom odhodlaných profesionálov v oblasti vzdelávania chceme vytvoriť inšpirujúce a podnetné prostredie pre vzdelávanie založené na zážitkoch. Akcie eduB sú tu na to, aby podporili záujem o prírodu a viedu a pomohli mladým ľuďom objavovať krásy a tajomstvá sveta okolo nich.