STEB: Kategórie

Začiatočník

V tejto kategórii súťažia tí, ktorí sa do STEB súťaže zapojili po prvý krát. Jednotlivé série nájdeš tu.

Pokročilý

V tejto kategórii súťažia tí, ktorí sa do STEB súťaže zapojili už práve jeden krát. Jednotlivé série nájdeš tu.

Expert

V tejto kategórii súťažia tí, ktorí sa do STEB súťaže zapojili už aspoň dva krát, a teda ich považujeme za expertov v tejto oblasti. Jednotlivé série nájdeš tu.