STEB: Kategórie

Začiatočník

V tejto kategórii súťažíš, ak si sa do STEB-u zapojil/a teraz po prvý krát. Jednotlivé série nájdeš TU..

Pokročilý

V tejto kategórii súťažíš, ak si sa do STEB-u zapojil/a už aj vlani, prípadne ak študuješ v poslednom ročníku gymnázia a do STEB-u sa zapájaš prvý krát. Jednotlivé série nájdeš TU..

Expert

V tejto kategórii súťažíš, ak si už so STEB-om strávil/a  aspoň dva roky. Jednotlivé zadania dostaneš po úvodnej konzultácii mailom.