STEB: Expert

Expert

Táto kategória je určená pre riešiteľov - expertov, ktorí sa do súťaže STEB zapojili už v minulosti aspoň 2-krát.