STEB: Pokročilý

Pokročilý

V tejto kategórii súťažíš, ak si sa do STEB-u zapojil/a už aj vlani, prípadne ak študuješ v poslednom ročníku gymnázia a do STEB-u sa zapájaš prvý krát.

Séria 1: Genetika a ochrana prírody

Vedeli ste, že masové vymieranie nastalo na Zemi už minimálne päťkrát? Väčšina v tom čase žijúcich druhov vtedy vyhynula v dôsledku vplyvov geologických, klimatických, alebo iných faktorov.

V prvej tohtoročnej sérii sa však budeme venovať súčasnosti, kedy je rýchlosť vymierania druhov sto až tisícnásobne vyššia než bola priemerná miera vymierania počas doterajšej existencie života na Zemi. Vedci upozorňujú, že v súčasnosti sa nachádzame uprostred šiesteho masového vymierania, pričom jeho príčinou je jeden z druhov obývajúcich Zem - ten náš.


Termín odovzdania 1. série je do polnoci 6. novembra 2022.

B1_clanok.pdf
B1_otazky.pdf
B1_project.pdf

Článok 1. série

Otázky 1. série

Odpovedz na otázky cez Google Classroom.

Projekt 1. série

Odovzdaj projekt cez Google Classroom, alebo na projects@edub.sk.

Séria 2: Geneticky modifikované organizmy

Videli ste niekedy v supermarkete označenie „GMO free“? Čo znamená? Prečo geneticky modifikované organizmy (GMO) vzbudzujú v spoločnosti obavy a prečo je v mnohých krajinách ich využitie prísne regulované? V tomto článku sa zblízka pozrieme na problematiku GMO a na uvedené otázky sa pokúsime odpovedať.


Termín odovzdania 2. série je do polnoci 30. decembra 2022.

Clanok_B2.pdf

Článok 2. série

Otazky_2_seria.pdf

Otázky 2. série

Odpovedz na otázky cez Google Classroom.

Projekt_B2_SK.pdf

Projekt 2. série

Odovzdaj projekt cez Google Classroom, alebo na projects@edub.sk.

Séria 3: Pôvod eukaryotov

Vznik eukaryotickej bunky sa považuje za jednu z najzásadnejších udalostí histórie života na Zemi. Umožnil vývoj organizmov tvorených bunkami, ktoré sa výrazne odlišovali od dovtedy sa vyskytujúcich, a v konečnom dôsledku viedol k evolúcii pohlavného rozmnožovania, mnohobunkovosti, špecializovaných buniek a komplexných organizmov, akým je aj človek.

Ako sa však tieto zložité bunky vyvinuli?

Séria 4: Vzrušujúci svet génov a ich pôvod I

Genómy rajčiny a mačky divej majú mnoho spoločného, ale nie sú, prirodzene, rovnaké. Hoci zdieľajú časť svojich génov, niektoré gény existujú len v jednom z týchto druhov, ďalšie zas len v druhom. Ako sa to stalo? Čo sú vlastne gény a ako vznikajú?

Majú všetky gény spoločný spoločný pôvod? Môže gén opustiť svoje miesto a pobrať sa preč? Ako spolu súvisia nové gény a nové znaky organizmov?

Na tieto a podobné otázky sa pokúsime nájsť odpovede v prvej z dvoch sérií o génoch.

Séria 5: Vzrušujúci svet génov a ich pôvod II

V druhej sérii o génoch sa pozrieme na ďalšie zaujímavé otázky.

Môžu si živé organizmy navzájom gény požičiavať, alebo darovať? Môže byť gén ukradnutý? Môže zomrieť?

Môže gén iba tak zrazu vzniknúť? Čo by sa stalo s bunkou, v ktorej by sa zrazu nový gén objavil?

Akým spôsobom vlastne môžeme študovať pôvod génov a ich funkcie?