STEB: Organizátori

Na organizácii seminára a súťaže sa okrem autorov článkov podieľa i mnoho dobrovoľníkov, hlavne z radov bývalých riešiteľov.   

Veronika Smolková

STEB som spoznala už počas strednej školy na gymnáziu sv. Moniky, kedy som ho aj začala riešiť, čo prehĺbilo môj záujem v prírodné vedy. Momentálne študujem odbor Medicínske Biotechnológie na IMC Krems, počas ktorého som mala možnosť sa zúčastniť aj na Erazme vo Švédsku. Myšlienka STEBu a podporovanie mladých ľudí na Slovensku so záujmom o vedu sa mi veľmi páči, preto som sa rozhodla pridať a priložiť ruku k dielu. 

Veronika Plachá 

STEB som riešila už od 9.ročníka základnej školy. Momentálne som skončila Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi (teraz maturujem) a pokračujem v štúdiu v odbore psychológie. Riešila som aj iné korešpondenčné semináre s biologickou a chemickou tématikou (dokonca aj seminár v šifrovaní :) ), ale STEB ma zaujal najviac, najmä vďaka projektom. Vo viacerých organizáciách sa venujem práci s mládežou a lektorstvu v neformálnom vzdelávaní. Aktívne skautujem a vo voľnom čase kreslím, cesujem a hrám na klavíri.

Jarmila Šimková

Jarka vyštudovala biotechnológie a vedy o životnom prostredí v Kodani a Stuttgarte a na chvíľu si vyskúšala, aké je to sedieť na rokovaniach Rady EÚ. 

Počas strednej školy sa zúčastnila ako súťažiaca prvého ročníka STEBu, vďaka čomu si uvedomila aká je evolúcia fascinujúca. Toto nadšenie sa rozhodla odovzdávať aj naďalej mladším študentom, a preto pomáha s organizovaním seminára.

Jarka je zodpovedná za kategóriou pokročilí, pre ktorú sa podieľa na písaní článkov, tvorbe otázok a projektov a na ich hodnotení.

Fedor Župník

Fedor je študentom biochémie na Univerzite v Glasgowe v Škótsku. Ešte na strednej škole sa tri roky zúčastňoval súťaže STEB, čo ho nakoniec priviedlo k tomu, že namiesto matematiky začal študovať prírodné vedy. Fedor je tiež dobrovoľníkom organizácie p-mat, ktorá organizuje semináre s matematickou a fyzikálnou tematikou.

Fedor pomáha so všetkým, s čím treba, hlavne s prekladmi, tvorbou otázok a opravovaním projektov. 

Tomáš Jurčík

Tomáš v súčasnosti študuje embryológiu na Masarykovej univerzite v Českej republike. Počas strednej školy sa zúčastňoval na STEB-e a považuje ho za nesmierne zaujímavý. Zistil, že tento seminár podnietil jeho záujem o evobio a ďalšie evolučné vedy a zároveň mu poskytol zábavný úvod do tohto sveta. Preto sa pridal k organizačnému tímu, aby pomohol zapáliť nadšenie v ďalších podobne zmýšľajúcich jedincoch.  

Tomáš opravuje projekty a svojimi komentármi vám pomáha zlepšovať sa každou sériou. 

Katarína Juríková

Katka je výskumná pracovníčka na univerzite v talianskom Trente. Zaujíma ju hlavne biológia telomér (teda koncov chromozómov) a všetko okolo RNA. Baví ju popularizácia vedy, a hlavne interakcia so stredoškolákmi - okrem STEB-u sa venuje aj biologickej olympiáde a na Katedre genetiky UK v Bratislave spoluorganizovala Genetiku na kolesách a Letnú školu genetiky. STEB je podľa nej super cesta na vybudovanie komunity nadšencov biológie na Slovensku. Júlia Orlovská

Julka je absolventka Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. V súčasnosti je študentkou druhého ročníka na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity, v odborovej špecializácii  Experimentálna biológia živočíchov a imunológia. Od začiatku strednej školy ju bavila biológia obzvlášť genetika, preto ani sekundu neváhala a prihlásila som sa do STEBu. Keďže štúdium na strednej škole je krátke a stihla absolvovať len 2 ročníky STEBu rozhodla sa pridať medzi organizátorov, aby ostala v kontakte s evobio.Emma Čačková

Emma riešila  STEB seminár skoro od jeho počiatku, a po 4 rokoch usúdila, že je na čase prejsť na druhú stranu :) 

Katarína Karáseková

Aj Katka začala ako účastníčka STEB predtým, ako sa pridala k organizátorom. Teraz študuje udržateľný rozvoj a biológiu na univerzite v St Andrews v Škótsku (univerzita, na ktorej sa William a Kate zoznámili, keď tam obaja študovali).  Medzi jej záľuby patrí učenie sa jazykov, najmä francúzštiny, varenie a nadmerná konzumácia čokolády :-)

Katka je zodpovedná za dohľad nad triedou Google a aktualizáciu webovej stránky.

Samo Paulíni

Samo nám pomáha so súťažou STEB. Na tohtoročnej sérií pomáha s grafikou a inými menšími prácami. Je čerstvým absolventom Gymnázia Jura Hronca a momentálne študuje na Masarykovej Univerzite odbor Experimentálna biológia so špecializáciou molekulárna biológia a genetika. 

Tamara Schenner

Tamara študuje biológiu na Viedenskej univerzite v Rakúsku, k čomu ju inšpiroval STEB! Počas posledných dvoch rokov sa zúčastňovala tejto súťaže a následne sa pridala k nášmu tímu, aby aj ostatným pomohla objaviť čaro evolučnej biológie.

Katarína Majerová

Katarína sa rozhodla pre štúdium bioinformatiky v Olomouci, Českej republike. Počas strednej školy robila dobrovoľníčku v súťažiach z fyziky a matematiky pre základné školy. Momentálne sa s nadšením pustila do novej oblasti – evolučnej biológie!

Yvonne Kemper

Yvonne je pôvodne matematička, ktorá sa dala na vedecké písanie, pracuje v IST Austria na komunikačnom oddelení. S nadšením pre čiarky a šírenie zaújmu o vedu pomáha s korektúrou STEB článkov, popri čom sa dozvedela mnoho nového z oblasti evolučnej biológie.

Vďaka Yvonne je všetko zrozumiteľne a pekne napísané.

Michal Hledík

Mišo je na doktorantskom štúdiu na IST Austria. Predtým študovat fyziku v Bratislave a pripravoval žiakov stedných škôl na súťaže z fyziky. Vo svojom výskume sa venuje matematickému modelovaniu interakcií medzi génmi (regulácia génu). Ak má niekto mutáciu v konkrétnom géne, ako to ovplyvní aktivitu ostatných génov? A čo ak má niekto niekoľko mutácii vo viacerých génoch? Mišo verí, že kombinácia termodynamiky a evolučných teorií by mohla pomôcť získať odpovede na tieto otázky.

Kristína Hudáková

Kristína získala v roku 2007 doktorát zo zoológie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Momentálne učí biológiu na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave a v STEBe má na starosti, aby jednotlivé články boli zrozumiteľné.  K článkom tiež vymýšľa projekty a otázky a dáva k nim spätnú väzbu. Navyše, robí všetko, čo je práve potrebné pre chod seminára.

Barbora študovala biofyziku na Univerzite Komenského a neskôr získala doktorát z evolučnej biológie na The University of Manchester. Štúdium evolúcie sociálneho správania jej prišlo príliš depresívne, a tak sa rozhodla študovať adaptovanie sa v meniacom sa prostredí. Momentálne sa venuje výskumu evolúcie rezistencie baktérii na antibiotiká a parazitov na antiparazitiká.

Barbora je bývalá absolventka Trojstenu a v jej živote zohrali dôležitú úlohu semináre (najmä fyzikálne). Dúfa, že tento korešpondenčný seminár z evolučnej biológie môže študentom ukázať, že evolučná biológia je minimálne taká logická ako fyzika!


Ďaľší autori

Hildegard Uecker

Hildegard je vedúca skupiny v Max Planck Institue pre Evolučnú Biológiu v Ploen, Nemecko. Jej výskum sa zameriava na adaptácie v populáciách výrazne zasiahnutých environmentálnymi zmenami (prirodzené populácie) alebo vystavených vplyvu liečiv (patogénne populácie). Dúfa, že poznatky z jej výskumu prispejú pri ochrane druhov a spomalia nárast rezistencie voči liečivám.

Hildegard píše články pre seminár STEB. V budúcnosti plánuje zorganizovať STEB aj v Nemecku!

Daria Shipilina

Daria je evolučná biologička pracujúca v IST v Rakúsku. Zaujíma sa o široké spektrum tém, ako je genomika druhov v hybridných zónach, evolúcia sfarbenia a vokalizácia zvierat. Vo svojom výskume využíva multidisciplinárny prístup, ktorý spája bioinformatiku, teoretickú biológiu, ekológiu a štúdium správania. S nadšením pracuje s prírodnými populáciami a terénny výskum vykonávala vo veľmi odľahlých, ale aj dostupnejších lokalitách, ako sú Pyreneje, pohorie Ural, stredná Sibír a predmestia Moskvy.

Reka Kelemen

Reka Kelemen je doktorandkou na IST v Rakúsku. Zaujíma sa o využívanie výpočtových nástrojov a matematického modelovania na zodpovedanie otázok v evolučnej biológii. V súčasnosti pracuje na gametovom zabijakovi, úseku DNA u myší domácich, ktorý dáva superschopnosti spermiám, ktoré ho nesú, tým, že zneškodňuje konkurenčné spermie počas pretekov o samičie vajíčka. Inšpirovaná zázrakmi evolúcie sa zaujíma aj o popularizáciu vedy.

Gemma Puixeu Sala

Gemma je doktorandkou na IST v Rakúsku. Zaujíma sa o pochopenie konfliktu záujmov medzi samcami a samicami a o to, ako tento konflikt prispieva k vzniku veľkých rozdielov medzi oboma pohlaviami. Na riešenie týchto otázok využíva kombináciu evolučnej teórie a bioinformatickej analýzy údajov.

Bývalí organizátori

Himani Sachdeva

Himani Sachdeva získala doktorát v roku 2014 z Tata Institue of Fundamental Research, Mumbai, India, kde na štatistických fyzikálnych modeloch skúmala biologický transport. Počas jej štúdia vyučovala ako asistentka profesora štatistickú fyziky. V IST pracovala na eko-evolučnom modelovaní adaptácie a speciácie. Svoj výskum pravidelne prezentuje na konferenciách, ako StatPhys, alebo PopGroup, a publikuje vo vedeckých časopisoch.

Zaujíma sa o vedecké písanie a priblíženie evolučnej biológie žiakom stredných škôl pomocou zaujímavých príkladov pozorovateľných vo svete okolo nás.

Monika Machalová

Monika Machalová  študuje medicínu na Masarykovej univerzite v Brne v Českej republike. Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníckej činnosti v organizácii p-mat, ktorá vytvára semináre pre žiakov základných škôl v oblasti matematiky a fyziky. Keď objavila STEB, rozhodla sa investovať svoju energiu aj do šírenia biológie.