Poďakovania   a sponzori

Poďakovanie a sponzori

Tento seminár vznikol v roku 2017 s podporou Európskej spoločnosti pre evolučnú biológiu  (The European Society for Evolutionary Biology (ESEB) Outreach Initiative Fund) a Rakúskym  Inštitútom vedy a technológie (ISTA).

Barbora Trubenová bola v rokoch 2017-2020 podporovaná štipendiom Marie Curie Sklodowskej (the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement no 704172 (RACE).

V školskom roku 2018/19 bol seminár podporený Spoločnosťou pre štúdium evolúcie (Society for the Study of Evolution (SSE)). 

Od roku 2019 sme podporovaní i veľkorysými jednotlivcami, prispievajúcimi občianskemu združeniu eduB.

Podporiť nás môžete i vy, napríklad darovaním 2 % vašich daní alebo ľubovolným príspevkom.

V prípade záujmu nás kontaktujte na office@edub.sk. Ďakujeme!