eduBSme vzdelávacia organizácia, ktorej hlavným cieľom je sprístupniť aktuálne témy súčasnej biológie stredoškolským študentom.


Naše údaje ako prijímateľa 2 % zo zaplatenej dane:

Názov: eduB

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Krížna 38, 811 07 Bratislava

IČO: 52186962

Email:

office@edub.sk

LinkedIn