STEB: Začiatočník

Začiatočník

Vitaj v našom korešpondenčnom seminári STEB! Máš pred sebou 5 sérii z rôznych oblastí evolučnej biológie, ktoré nie len že ti predstavia mnoho nových zaujímavostí a súvislostí, ale ti i pomôžu lepšie porozumieť učivu, ktoré asi preberáte v škole na biológii. Dúfame, že sa ti seminár bude páčiť, a že sa ti v súťaži bude dariť. 

Pred začatím súťaže si pozorne prečítaj pravidlá a rady, aby si sa vyhol/vyhla zbytočným nedorozumeniam.   

Séria 1: DNA, mutácie a evolúcia  

Dvojzávitnica, genetický materiál, molekula života, deoxiribonukleová kyselina, DNA... takto, a ešte aj inými spôsobmi môžeme nazvať túto zaujímavú a dôležitú molekulu. DNA však už dávno nevnímame len ako molekulu - stala sa ikonou modernej biológie a medicíny. Objav jej štruktúry a pochopenie jej funkcie zmenili naše predstavy o živote a prírode.

V štruktúre DNA sú zakódované informácie o stavbe živých organizmov. DNA je zodpovedná za to, že sa tieto informácie prenesú z rodičov na potomkov, z generácie na generáciu. Prítomnosť molekuly DNA vo všetkých bunkových organizmoch je jedným z najpresvedčivejších dokladov a spoločnom pôvode života. DNA však vďačíme aj za rozmanitosť foriem života, ktoré pozorujeme všade navôkol. Ako je to možné?

Termín odovzdania 1. série je do polnoci 6. novembra 2022.

STEB_SK_Year6_A1.pdf
A_1_otazky.pdf
A_1_projekt.pdf

Článok 1. série

Otázky 1. série

Odpovedz na otázky cez Google Classroom, alebo cez Google formulár.

Projekt 1. série

Odovzdaj projekt cez Google Classroom, alebo na projects@edub.sk.

Séria 2: Genetický základ znakov

Jednotliví členovia populácie sa líšia mnohými vlastnosťami, napríklad fyzickými charakteristikami, správaním alebo odolnosťou voči chorobám. Ako sa tieto vlastnosti prenášajú z generácie na generáciu? Ako dokážu vedci identifikovať mutácie zodpovedné za rozdiely vo vlastnostiach?

V druhej sérii sa budeme venovať génom a pravidlám dedičnosti. Pozrieme sa aj na vznik genetických ochorení a na to, či a ako si s nimi môžeme poradiť.

STEB_SK_Year6_A2.pdf

Článok 2 série, otázky a zadanie projektu. 

Uzávierka série je 30. 12. 2022. 

Odpovedz na otázky cez Google Classroom, alebo cez Google formulár. Odovzdaj projekt cez Google Classroom, alebo na projects@edub.sk.


Séria 3: Letmý pohľad do sveta ľudských vírusov

Počas posledných pár mesiacov ste pravdepodobne o vírusoch počuli viac, ako ste si kedy želali, a vaše životy nimi boli ovplyvnené viac, ako ste kedy čakali. Predpokladá sa, že existuje 10^(31) druhov vírusov, ktoré dokážu infikovať všetky formy života. Vírusy majú veľmi dôležitú úlohu pre fungovanie mnohých ekosystémov a podieľajú sa na formovaní života na Zemi. A hoci sa momentálne najviac rozpráva o víruse SARS-CoV-2, v tomto článku sa schválne pozrieme na iné ľudské vírusy, aby ste zistili, čo majú tieto vírusy spoločné, a v čom sa líšia.

STEB séria 3.pdf

Článok 3. série, otázky a zadanie projektu. 

Uzávierka série je 20. 2. 2023

Odpovedz na otázky a odovzdaj projekt cez Google Classroom, alebo na projects@edub.sk.


Séria 4: Príčiny a dôsledky pohlavných odlišností

U mnohých druhov živých organizmov rozoznávame jedince samčieho a samičieho pohlavia, ktoré sú v mnohých prípadoch už na pohľad veľmi odlišné. Napadlo vás niekedy spýtať sa, prečo je to tak? Prečo sú pohlavia dve, a nie napríklad tri alebo štyri?

V tejto sérii sa bližšie pozrieme na pohlavné rozmnožovanie a príčiny rozdielov medzi samcami a samicami. Dočítate sa o evolúcii pohlavného rozmnožovania a mechanizmoch určujúcich pohlavie u rôznych organizmov. Spomenieme si tiež reguláciu génov v súvislosti s pohlavným rozmnožovaním.

STEB_SK_Year6_S4_Article.pdf

Séria 5: Komplexná genetika komplexných znakov

Mnohé znaky, ako napríklad vzrast alebo cukrovka 2. typu (diabetes mellitus), sú vo veľkej miere ovplyvnené génmi, ale genetici majú problémy zistiť, kde presne na genóme sa mutácie, ktoré ich spôsobujú, nachádzajú. Tieto znaky, často rôzneho rozsahu, sú genetikou opísané značne odlišným spôsobom, než aký predpokladal Mendel. V tomto článku bližšie preskúmame dedičnosť a evolúciu geneticky determinovaných znakov ako aj rozsiahle pokusy odhaliť gény, ktoré ich ovplyvňujú.